Celebrate Every Moment Uniquely With Your Loved Ones

Birthday Abhar In Marathi Text & Translation (वाढदिवसाच्या आभारपत्रिका: ४० संदेश आणि त्यांचे अनुवाद)

वाढदिवसाच्या आभारपत्रिका: ४० संदेश आणि त्यांचे अनुवाद (Birthday Thank You Notes: 40 Messages and Their Translations)

वाढदिवस हा प्रत्येकासाठी विशेष क्षण असतो, आणि जेव्हा आपल्या प्रियजनांकडून शुभेच्छा आणि आशीर्वाद मिळतात, तेव्हा त्याचे आभार मानणे आवश्यक ठरते. खाली दिलेल्या ४० संदेशांद्वारे आपण आपल्या मित्र आणि नातेवाईकांचे आभार मानू शकता. प्रत्येक संदेशाचे मराठीतून इंग्रजीत अनुवादित केले आहे, जेणेकरून आपल्याला योग्य संदेश निवडण्यास सोपे जाईल.

(A birthday is a special moment for everyone, and when you receive wishes and blessings from your loved ones, it becomes necessary to express your gratitude. Below are 40 messages that you can use to thank your friends and family. Each message is translated from Marathi to English, making it easier for you to choose the appropriate message.)

 1.  तुम्ही माझ्या वाढदिवसाच्या पार्टीला येऊन माझा दिवस स्पेशल बनवलात, धन्यवाद! (Thank you for coming to my birthday party and making my day special!)
 2. तुमच्या अनमोल शुभेच्छांसाठी आणि आशीर्वादासाठी मन:पूर्वक आभार. (A heartfelt thank you for your precious wishes and blessings.)
 3. तुमच्या उपस्थितीमुळे माझ्या वाढदिवसाची खरी चमक निर्माण झाली. (Your presence truly brightened my birthday.)
 4. तुम्ही पाठवलेल्या भेटीचे मी खूप कृतज्ञ आहे. (I am very grateful for the gift you sent.)
 5. तुमच्या मनापासून केलेल्या शुभेच्छांनी माझ्या दिवसाला आनंद दिला. (Your heartfelt wishes brought joy to my day.)
 6. तुमच्या उपस्थितीमुळे माझा वाढदिवस साजरा करणे अधिक खास झाले. (Celebrating my birthday was more special with your presence.)
 7. तुमच्या भेटीने माझ्या वाढदिवसाच्या स्मृतींना अजून गोड केले. (Your gift made my birthday memories even sweeter.)
 8. तुमच्या मनमोकळ्या शुभेच्छांबद्दल खूप खूप धन्यवाद. (Many thanks for your warm wishes.)
 9. तुमच्या उपस्थितीने माझ्या वाढदिवसाच्या साजरा करण्यात विशेष आनंद आणला. (Your presence added a special joy to my birthday celebration.)
 10. तुमच्या आशीर्वादासाठी आणि सदिच्छांसाठी धन्यवाद, त्याने मला खूप शक्ती दिली. (Thank you for your blessings and good wishes, they gave me much strength.)
 11. तुम्हाला माझ्या वाढदिवसावर पाहून आनंद झाला. (It was a pleasure seeing you at my birthday.)
 12. तुमच्या खास शुभेच्छांनी माझ्या दिवसाला अजून खास बनवलं. (Your special wishes made my day even more special.)
 13. तुमच्या सदिच्छांनी माझ्या हृदयाला स्पर्श केला. (Your good wishes touched my heart.)
 14. तुमची भेट खूपच विचारपूर्वक आणि सुंदर होती. (Your gift was very thoughtful and beautiful.)
 15. तुम्ही पाठवलेल्या खास संदेशाबद्दल धन्यवाद. (Thank you for the special message you sent.)
 16. तुमच्या प्रेमाला आणि आशीर्वादाला मी कायम कृतज्ञ आहे. (I am always grateful for your love and blessings.)
 17. तुम्हाला माझ्या जवळ पाहून मला खूप आनंद झाला. (I was very happy to have you by my side.)
 18. तुमच्या सोबतीने माझा वाढदिवस अजूनच विशेष झाला. (My birthday was even more special with your company.)
 19. तुमच्या उपस्थितीने मला खूप आनंद आणि समाधान दिले. (Your presence gave me great joy and satisfaction.)
 20. तुमच्या मनापासून केलेल्या प्रत्येक शुभेच्छांसाठी धन्यवाद. (Thank you for every heartfelt wish.)
 21. तुम्ही माझ्यासाठी काय केलंत त्याबद्दल आभार. (Thank you for what you did for me.)
 22. तुमच्या सर्व शुभेच्छा आणि प्रेमासाठी आभार. (Thanks for all your good wishes and love.)
 23. तुमच्या आशीर्वादामुळे माझा वाढदिवस अधिक सुंदर झाला. (Your blessings made my birthday more beautiful.)
 24. तुमच्या प्रेमाचा आणि साथीचा मला नेहमी आधार आहे. (Your love and support are always my backbone.)
 25. तुमच्या आशीर्वादाने माझे जीवन समृद्ध झाले आहे. (Your blessings have enriched my life.)
 26. तुमच्या उपस्थितीची मला नेहमीच आठवण राहील. (I will always remember your presence.)
 27. तुम्ही माझ्या जीवनातील महत्त्वाचा भाग आहात, आणि तुमच्या सर्व कृतींबद्दल आभार. (You are an important part of my life, and I am grateful for everything you do.)
 28. तुम्ही दिलेली प्रत्येक गोष्टीसाठी मी आभारी आहे. (I am grateful for everything you have given.)
 29. तुमच्या मित्रत्वासाठी आणि साथीसाठी आभार. (Thank you for your friendship and companionship.)
 30. तुमच्या सोबतीने माझा वाढदिवस अविस्मरणीय बनला. (Your company made my birthday unforgettable.)
 31. तुमच्या भेटीने माझे दिन सुंदर बनले. (Your visit made my day beautiful.)
 32. तुमच्या सहकार्याने माझा वाढदिवस सुखाचा झाला. (Your cooperation made my birthday joyful.)
 33. तुमच्या मदतीने माझे सर्व काम सुलभ झाले. (Your help made all my tasks easier.)
 34. तुमच्या सर्व उपकारांसाठी मी कायमचा आभारी आहे. (I am forever grateful for all your favors.)
 35. तुमच्या सर्व चांगल्या कृतींबद्दल आभार. (Thanks for all your good deeds.)
 36. तुमच्या सोबतीने माझा जीवनात आनंद आला. (Your companionship brought joy to my life.)
 37. तुमच्या सर्व उपस्थितीने मला खूप साहस आणि बळ मिळाले. (Your presence gave me much courage and strength.)
 38. तुमच्या मैत्रीसाठी आणि साथीसाठी मी कृतज्ञ आहे. (I am grateful for your friendship and support.)
 39. तुमच्या भेटीसाठी धन्यवाद, ती मला खूप आवडली. (Thank you for your visit, I enjoyed it very much.)
 40. तुमच्या सर्व शुभेच्छा आणि आशीर्वादासाठी मनापासून आभार. (A heartfelt thank you for all your wishes and blessings.)
 41. तुमच्या विचारशील शुभेच्छांसाठी धन्यवाद, त्याने माझा दिवस विशेष बनवला. (Thank you for your thoughtful wishes, they made my day special.)
 42. तुमच्या उपस्थितीने माझा वाढदिवस समृद्ध झाला. (Your presence enriched my birthday.)
 43. तुमच्या शुभेच्छा माझ्या वाढदिवसाला सजल्या. (Your wishes adorned my birthday.)
 44. तुमच्या सर्व चांगल्या कामांसाठी आणि साथीसाठी धन्यवाद. (Thank you for all your good works and your companionship.)
 45. तुमच्या खास शब्दांनी माझ्या वाढदिवसाचे स्वागत केले. (Your special words welcomed my birthday.)
 46. तुमच्या आशीर्वादाने मला खूप आनंद आणि आत्मविश्वास मिळाला. (Your blessings gave me great joy and confidence.)
 47. तुम्ही पाठवलेल्या सुंदर शब्दांबद्दल धन्यवाद. (Thank you for the beautiful words you sent.)
 48. तुमच्या सर्व प्रेमासाठी आणि सहकार्यासाठी आभार. (Thanks for all your love and cooperation.)
 49. तुम्हाला माझ्या वाढदिवसाला पाहून आनंद झाला, आणि तुमच्या सर्व शुभेच्छांबद्दल आभार. (It was a joy to see you at my birthday, and thank you for all your good wishes.)
 50. तुमच्या सर्व साथीने माझ्या वाढदिवसाच्या आनंदात भर घातली. (Your companionship filled my birthday with joy.)

How to Write a Birthday Abhar Message

Creating a heartfelt Birthday Abhar (thank-you) message in Marathi can be both meaningful and personal. Start with a warm greeting, mention the specific gift or gesture you’re thankful for, and express your feelings about it. Use phrases like “तुमच्या प्रेमाबद्दल धन्यवाद” (Thank you for your love) or “तुमच्या विचारपूर्ण भेटीबद्दल मनःपूर्वक आभार” (Heartfelt thanks for your thoughtful gift). Always close with a personal touch, perhaps a wish for the future or a promise to meet soon.

Personalized Abhar Messages

 • For Parents: “आई-बाबा, तुमच्या अखंड प्रेमासाठी आणि नेहमीच्या साथीसाठी धन्यवाद. तुमचा साथ अमूल्य आहे.” (Thank you, Mom and Dad, for your unconditional love and constant support. Your presence is invaluable.)
 • For Friends: “मित्रा, तुझ्या आनंदी साथीसाठी आणि सततच्या उत्साहासाठी मनःपूर्वक धन्यवाद.” (Thank you, my friend, for your joyful company and endless enthusiasm.)
 • For Siblings: “प्रिय भाऊ/बहीण, तुझ्या मदतीसाठी आणि साथीसाठी तुला मनापासून धन्यवाद.” (Dear brother/sister, heartfelt thanks for your help and companionship.)

Creative Ways to Deliver Your Abhar Message

 • Video Message: Record a short video expressing your gratitude in Marathi, perhaps including a brief story or a mention of a shared memory.
 • Handwritten Card: A traditional but always appreciated method. A handwritten Marathi thank-you note can be a cherished keepsake.
 • Social Media Post: Share a public thank you on platforms like Facebook or Instagram, tagging the person and perhaps including a photo of the gift or celebration.

Famous Quotes on Gratitude in Marathi

 • By Saints and Poets: “आभाराची संधी हीच खरी दौलत आहे.” (The opportunity to express gratitude is the true wealth.)
 • From Literature: “कृतज्ञता ही अंतरात्म्याची संवाद होय.” (Gratitude is the communication of the soul.)

निष्कर्ष (Conclusion)

आपल्या वाढदिवसाला उपस्थित राहून आणि शुभेच्छा पाठवून, आपल्या प्रियजनांनी आपल्याला विशेष आनंद दिला आहे. या सर्व संदेशांद्वारे आपण त्यांच्या प्रेमाचे आणि साथीचे आभार मानू शकता. तुमच्या आभारपत्रिकेतून त्यांना हे दाखवा की त्यांच्या प्रत्येक शब्दाने आणि कृतीने तुमच्या आयुष्यात किती महत्त्व आहे. ही शब्दांची मालिका तुम्हाला तुमच्या प्रियजनांना आभार मानण्यासाठी अनेक पर्याय देईल.

(Your loved ones have brought you special joy by attending your birthday and sending wishes. Through these messages, you can express your gratitude for their love and support. Show them through your thank you notes how much their words and actions mean to your life. This series of phrases will offer you various options to thank your dear ones.)

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024 Love Of Images

Theme by Anders Norén